بنرهای راست

جستجو

بخش کاربران

جستجو

نمایش خبر - صدا و سیمای مركز سمنان نیم ساعت برنامه در هفته به بسیج اختصاص می دهد

اخبار توریسم فرهنگ ، هنر و ادب سینما ، تئاتر و صدا و سیما صدا و سیمای مركز سمنان نیم ساعت برنامه در هفته به بسیج اختصاص می دهد سمنان - مدیركل صدا

نمایش خبر - فیلم داستانی 'عطر نذری' در صدا و سیمای كرمان در حال تولید است

اخبار توریسم فرهنگ ، هنر و ادب سینما ، تئاتر و صدا و سیما فیلم داستانی 'عطر نذری' در صدا و سیمای كرمان در حال تولید است به گزارش روز روابط عمومی…

نمایش خبر - مدیركل صدا و سیمای مركز خوزستان: سیمای مركز خوزستان، بیشترین تعهد تولید سالانه را در كشور دارد

اخبار توریسم فرهنگ ، هنر و ادب سینما ، تئاتر و صدا و سیما مدیركل صدا و سیمای مركز خوزستان: سیمای مركز خوزستان، بیشترین تعهد تولید سالانه را در…

نمایش خبر - رییس سیمای مركز استان های صدا و سیما: پخش برنامه های صدا و سیما درمراكز تمامی استان ها شبانه روزی می شود

اخبار توریسم فرهنگ ، هنر و ادب سینما ، تئاتر و صدا و سیما رییس سیمای مركز استان های صدا و سیما: پخش برنامه های صدا و سیما درمراكز تمامی استان ها…

نمایش خبر - معاون توسعه و فناوری رسانه ملی: صدا و سیما در رساندن پیام انقلاب به ملت های جهان موفق بوده است

اخبار توریسم فرهنگ ، هنر و ادب سینما ، تئاتر و صدا و سیما معاون توسعه و فناوری رسانه ملی: صدا و سیما در رساندن پیام انقلاب به ملت های جهان موفق…

نمایش خبر - مجوز پخش دو قطعه موسیقی از صدا و سیمای كرمان صادر شد

اخبار توریسم فرهنگ ، هنر و ادب سینما ، تئاتر و صدا و سیما مجوز پخش دو قطعه موسیقی از صدا و سیمای كرمان صادر شد پرشیاسیتیز: مجوز پخش قطعه های موسیقی…

نمایش خبر - تله تئاتر 'كیش و دیش' در صدا و سیمای مركز مهاباد كلید خورد

اخبار توریسم فرهنگ ، هنر و ادب سینما ، تئاتر و صدا و سیما تله تئاتر 'كیش و دیش' در صدا و سیمای مركز مهاباد كلید خورد پرشیا سیتیز: تله تئاتر كیش و

نمایش خبر - تولید تله فیلم در صدا و سیمای مركز سمنان افزایش یافت

اخبار توریسم فرهنگ ، هنر و ادب سینما ، تئاتر و صدا و سیما تولید تله فیلم در صدا و سیمای مركز سمنان افزایش یافت پرشیاسیتیز: سمنان - رئیس مركز سیمای…

نمایش خبر - تلاش برای احیای فرهنگ اصیل یکی از وظایف مهم صدا و سیما است

اخبار توریسم اجتماعی تلاش برای احیای فرهنگ اصیل یکی از وظایف مهم صدا و سیما است پرشیا سیتیز: تلاش برای احیای فرهنگ اصیل یکی از وظایف مهم صدا و

نمایش خبر - رئیس رسانه ملی ازمجموعه كاركنان صدا و سیمای مركز لرستان تقدیر كرد

اخبار توریسم فرهنگ ، هنر و ادب سینما ، تئاتر و صدا و سیما رئیس رسانه ملی ازمجموعه كاركنان صدا و سیمای مركز لرستان تقدیر كرد پرشیاسیتیز: خرم آباد…

Loading