گروه اشخاص

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در persons

بخش کاربران

پرشيا سيتيز،کریم خان زند، در آغاز فرمانروایی خود، با میرمهنا که تازه به قدرت رسیده بود و در ریگ فرمانروایی بلامنازع بود، کاری نداشت؛ حتی در 1176، که میرمهنا قصد کشتن او را داشت، از سر خونش درگذشت و مجدداً وی را ضابط بندر ریگ کرد (اقبال آشتیانی، ص 109؛ فرامرزی، ص 34). کریم خان که با انگلیسیها منشوری امضا کرده بود، انتظار داشت که در مبارزه با خوانین و سرکردگان طوایف عرب خلیج فارس و خصوصاً میرمهنا، از یاری ناوگان انگلیسی برخوردار گردد، اما انگلیسیها در پشتیبانی نظامی از کریم خان عجله ای نداشتند، زیرا این امر موجب بهبود وضعیت رقیبان هلندی آنها می شد (دلدم، ص 101ـ102، 104).

در این هنگام، جدال میرمهنا، حاکم بندر ریگ، بر سر این موضوع در گرفت که هلندیها در ازای اشغال جزیره چه مبلغی باید بپردازند. این خصومت چندین سال طول کشید و شدید شد (آل احمد، ص 178). میرمهنا، که با کمکهای پنهانی انگلیس کشتیهای بازرگانی خود را به ناوهای توپدار تبدیل کرده بود، در 1179 قلعة هلندیها را تصرف کرد و آنها را با وضع ناگواری از خارک، و عملاً از خلیج فارس، بیرون راند (قائم مقامی، ص 94؛ اقبال آشتیانی، همانجا؛ دلدم، ص 104). سپس، میرمهنا در دریا و سواحل آن به راهزنی و دستبرد به اموال و کشتیهای مردم پرداخت، و کریم خان برای دفع او زکی خان زند را به بندر ریگ فرستاد (اقبال آشتیانی، همانجا). پس از فرار میرمهنا به بصره و اعدام او در آنجا و سلطة کامل کریم خان بر منطقه عملي شد.تاریخ ارسال: 1390/7/14
تعداد بازدید: 151