گروه اشخاص

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در persons

بخش کاربرانپرشيا سيتيز،از رجال بندر ریگ علی خان بندر ریگی است که لطفعلی خان زند را هنگام فرار به بوشهر و بندر ریگ، پناه داد و برای کمک به وی قشونی تدارک دید. حیدر خان بندر ریگی، فرزند خانعلی خان ضابط و حکمران بندر ریگ، در سالهای مقارن با جنگ جهانی اول و تجاوز انگلیسی‌ها به بوشهر، در این بندر زندگی می کرد. مشهور است که او در جنگ بین انگلیسی‌ها و مبارزان جنوب، جانب انگلیسی‌ها را نگه داشته و از همکاری با مبارزان در جنگ خودداری کرده بود. خانه و مسجد حیدر خان هنوز در بندر ریگ برجاست. حاج غلامحسین بندر ریگی تاجر شاعر نیز از افراد مشهور این بندر بوده است. (حمیدی ، 1373 ش، ص 21ـ22).تاریخ ارسال: 1390/7/14
تعداد بازدید: 195