گروه اشخاص

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در persons

بخش کاربران

پرشیاسیتیز:
اين دانشمند بزرگ در سال 1292 قمری در شهر خود بروجرد متولد شد. آيت‌الله فقيد تا هفت سالگی در بروجرد مقدمات علمی را فرا گرفته و در سال 1310 جهت تکميل معلومات خود روانه اصفهان شد. در آنجا دروس سطح خارج فقه، اصول، فلسفه، کلام، هيئت رياضی، رجال و حديث را تکميل نمود و سپس عازم نجف اشرف شد. در اواخر سال 1378 قمری به بروجرد بازگشت و در اين هنگام اجازه عالی اجتهاد مطلق را از استادش آيت‌الله آخوند خراسانی دريافت نمود. ايشان مدت 36 سال را در بروجرد سکونت نمودند. در اين مدت گذشته از رسيدگی به امور دينی مردم و کار مرجعيت سرگرم تأليف و تصنيف کتب بسياری در فقه. اصول و رجال و حديث و غيره بودند. اين عامل جليل‌القدر در سال 1323 شمسی جهت معالجه بيماری خود به تهران عزيمت نمودند و پس از بهبودی به دعوت مدرسين حوزه علميه قم وارد اين شهر شدند و به تدريس بعضی از فضلای حوزه قم همچون متفکر شهيد مطهری پرداختند. ايشان مدت 16 سال مرجعيت مطلق شيعيان جهان را بر عهده داشتند و در سال 1380 قمری چشم از جهان فرو بست. اين عالم برجسته آثار فراوانی از خود بر جای گذاشت، از جمله آنها جامع احاديث الشيعه، تحريد الاسانيد (ده جلد)، طبقات الرواه، بيوت الشيعه و ...تاریخ ارسال: 1390/6/11
تعداد بازدید: 167