گروه اشخاص

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در persons

بخش کاربران

پرشیاسیتیز: پيش کسوت شاعران ايلامي مير نوروز است که او را مير نوروز دهلراني هم گويند در مناطقي از ايلام همچون دهلران و دره شهر درباره شعر،شهرت،مکتب،زندگي و محل سکونت او روايات گوناگون و اختلاف نظر هاي چشمگيري وجود دارد


حال زمان تولد و عصر حيات و مراحل زندگي و اصل و نسب مير نوروز با استناد مقدمه  ديوان و اشعار او

مير نوروز از طايفه ميرهاي دره شهر و از اعقاب مير شاهوردي خان فرمانرواي مقتدر لرستان در دوران سلطنت شاه عباس کبير است.چانچه مي دانميم شاهوردي خان با همه افراد خاندانش در سال 1006 هجري قمري به فرمان آن پادشاه کشته شدند ولي توانست کمي قبل از ورود پادشاه صفوي به خرم آباد يکي از زنان خود را که دختر والي هويزه بود توسط برادرانش به خانه پدر فرستند.اين زن در خانه پدر دو قلو پسر زاييد که نام يکي را احمد و ديگري را نيدل نهاد و مير نوروز از نوادگان احمد است بنابر قرائن مير نوروز در عهد سلطنت شاه طهماسب دوم مقارن با هجوم افاغنه  و ظهور نادر شاه افشار مي زيسته استتاریخ ارسال: 1390/11/28
تعداد بازدید: 131