گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

مدير مرکز بين‌المللي قنات: هر گونه تغيير کاربري قنات را نابود مي‌کند

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه ميراث فرهنگي ـ درحال حاضر شهرهايي که در مناطق کويري واقع شده‌اند از تعداد بي‌شماري  آب انبار و سازه‌هاي آبي  تشکيل شده‌اند که بسياري از آن‌ها بدون هيچگونه کاربري متناسب رها شده و شرايط تخريب را سپري مي‌کنند. سمسار مديرمرکز بين المللي قنات و سازه‌هاي آبي تاريخي هرگونه تغييرکاربري جز کاربري سابق سازه‌ها را مخرب اعلام کرد و حفظ کاربرد سازه ها به روش گذشته را براي احياي آن‌هاضروري دانست.
 
به گزارش CHN؛ صرفنظر از سازه‌هاي آبي شوشتر که به ثبت جهاني رسيده است. در شهرهاي مختلف تعداد بيشماري سازه و آب انبار تاريخي مشاهده مي شود که به ظاهر ثبت ملي و عملا در فهرست تخريب قرار گرفته‌اند. اين درحالي است که به گفته کارشناسان ازدست رفتن کارکرد اقتصادي شرط تخريب محسوب نمي‌شود. هم اکنون سازه و اب انبارهايي که درشهرها و مناطق خشک و کويري واقع شده اند نيازمند حفظ کاربري به روش گذشته هستند.
 
علي اصغر سمسارمدير مرکز بين المللي قنات و سازه‌هاي آبي تاريخي ضمن مخالفت با تغيير کاربري‌ سازه‌هاي آبي به کتابخانه، زورخانه و سالن‌هاي ورزش به CHN گفت: درحال حاضر سازه‌هاي آبي با پيشنهادهاي مختلفي چون تغيير کاربري به سالن‌هاي ورزشي، کتابخانه و غيره تبديل مي‌شوند که اين دست بردن  باعث پيدايش تغييراتي در تاسيسات سازه‌ها خواهد شد. به طوري‌که تخريب و شکافي  که در ديواره محل ذخيره آب صورت مي‌گيرد باعث از بين رفتن کارکرد قبلي سازه شده و به مرور از بين خواهد رفت.
 
وي افزود: اين درحالي است که با هماهنگي ميراث فرهنگي و شرکت آب و فاضلاب امکان اينکه تعداد قابل توجهي از سازه‌ها  مرمت و بازسازي شود وجود دارد. چاکه هر اثر و بنايي که به ثبت ملي رسيد به منزله اين نيست که بلا استفاده باقي بماند. سازه‌هاي آبي اين قابليت را دارند که تحت نظر کارشناسان ميراث فرهنگي با واگذاري به شرکت و آب و فاضلاب به بهره‌برداري برسد.
 
هم اکنون دولت با صرف هزينه‌هاي هنگفت به ساخت و احداث مخازن آب در مناطق خشک و کويري مي‌کند اين درحالي است که آب انبارها ظرفيت نهفته و امکاني براي ذخيره آب محسوب مي‌شوند که با حجم ذخيره اضافي مي توانند تامين کننده آب شرب منطقه باشند.
 
بخش اعظم سازه‌هاي آبي و آب انبارها در حالي در شرايط تخريب قرار گرفته‌اند که بسياري از آن‌ها با کاربري‌هاي نامتناسب تبديل به کتابخانه، زورخانه و غيره...دچار مرگ تدريجي شده‌اند. مدير مرکز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي آبي تاريخي هرگونه تغييرکاربري در قنات را مخرب اعلام کرد و حفظ و احياي سازه هاي آبي را با کاربري گذشته ضروري دانست.
سمسار با اعتقاد براينکه هر شهري طبق استانداردهاي موجود بايد داراي مخزن ذخيره آب داشته باشد ادامه داد: ايجاد مخزن آب براي ذخيره سازي آب امکاني است که با اختصاص بودجه و اعتبار مي‌توان با حفظ آثار و سازه‌هاي آبي مناسبترين ذخيره آبي را با حفاظت‌هاي ويژه تامين کرد.
 
وي گفت: تجربه موفق اين حفظ کاربري سازه‌هاي آبي را مي‌توان در نائين و اردکان يزد مشاهده کرد. با ضدعفوني و حفاظت آب، آب انبارهاي تاريخي بهترين ذخيره آب مردم منطقه در مواقع بحران محسوب مي شود. به طوري که در مواقع اضطراري به هر دليلي که آب شهر قطع مي‌شود آب شرب را مردم منطقه بدين طريق تامين شده است.
 
 از سوي ديگر از آنجايي‌که در بسياري از مناطق کويري هدايت الکتريکي و املاح و شوري آب بالا است با حفظ آب شيرين در مخازن آب انبارها مي توان به کيفيت آب هاي معدني دسترسي پيدا کرد. به طور مثال زمانيکه آب زاينده رود به اردکان منتقل نمي شد آب اين منطقه شور شده بود و امکان استفاده از آن به عنوان آب شرب وجود نداشت. که احيا آب انبارها توانست بخشي از اين مشکلات را مرتفع کند.
 
مديرمرکز بين المللي قنات و سازه آبي تاريخي واگذاري سازه آبي که هم اکنون تعداد بسياري از آنها تخريب شده اند را با نظارت کارشناسان ميراث فرهنگي ضروري دانست چرا که در شرايط فعلي شهرهاي مناطق کويري نيازمند حجم ذخيره اضافي آب هستند که آب انبارها بهترين نمونه ذخيره سازي از گذشته تاکنون محسوب مي‌شوند.تاریخ ارسال: 1390/5/4
تعداد بازدید: 516