گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

تشویق کریم انصاری فرد و اعتراض کعبی به توپ جمع کن ها

پرشیاسیتیز: تهران - تماشاگران پرسپولیس در اواسط نیمه دوم این مسابقه کریم انصاری فرد مهاجم تیم خود را که در چند بازی گذشته موفق به گل زنی نشده است، تشویق کردند.
به گزارش ایرنا، هواداران پرسپولیس در ادامه تشویق تیم خود در نیمه دوم، با تشویق انصاری فرد رضایت خود را از عملکرد او اعلام کردند.

کریم انصاری فرد در این بازی از نیمه نخست در ترکیب ثابت پرسپولیس قرار گرفته است.

** اعتراض کعبی به توپ جمع کن ها

حسین کعبی پس از اینکه دو بار در جریان بازی، توپ جمع کن ها توپ دیگری را به درون زمین انداختند به آنان اعتراض کرد.

وی در ادامه توجه ناظر بازی را به این موضوع جلب کرد.تاریخ ارسال: 1391/7/30
تعداد بازدید: 1190