گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

افزایش 20 درصدی سطح درآمد کشاورزان با استفاده از روشهای نوین

پرشیاسیتیز : تاکستان- معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی گفت: با بکارگیری روشهای نوین کشاورزی، میانگین سطح درآمد کشاورزان در واحد سطح ( هکتار) 20 درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، ˈپیمان فلسفیˈ در نخسیتن همایش ملی انگور که در شهرستان تاکستان برگزار شد افزود: در نتیجه اقدامات ترویجی و آموزشی سایتهای الگویی بخش کشاورزی، به طور میانگین مصرف آفت کشها 40 درصد و مصرف کود شیمیایی 35 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: راه اندازی سایتهای الگویی بیشتر، مورد تاکید وزارت جهاد کشاورزی است که برای مدیریت باغات به ویژه باغات انگور باید تعداد این سایتها در استانهای کشور افزایش یابد.

فلسفی اظهار داشت: هم اکنون برای تولید محصول سالم در وزارت جهاد کشاورزی برنامه های گسترده ای در دست اجرا است.

وی اظهار داشت: برای ترویج کاشت محصول انگور 14 سایت در کل کشور دایر است که 368 تولید کننده انگور را تحت پوشش الگوهای آموزشی و ترویجی قرار می دهد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در ارتباط با توسعه باغات در کشور، برنامه های گسترده ای در دست داریم که توسعه و احیای باغات انگور یکی از برنامه های اساسی جهاد کشاورزی است.

فلسفی اضافه کرد: هم اکنون در اعتبارات ملی به دنبال اختصاص ردیف اعتباری ملی ویژه شهرستان تاکستان هستیم تا دغدغه کمتری در خصوص توسعه باغات انگور داشته باشیم.

معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی گفت: به منظور افزایش راندمان تولید انگور در کشور، نوع کشت و برداشت محصول انگور نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد، ایستگاه تحقیقاتی شهرستان تاکستان از مراکز نمونه کشور است که ارقام مختلف انگور در آن مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد.

فلسفی افزود: سایتهای الگویی بخش کشاورزی کشور باید در عرض پنج سال برابر تعداد مدکاران ترویجی شود تا مددکاران و باغداران شهرستانها نیز تحت پوشش این سایتها قرار گیرند.

وی به راه اندازی مدرسه انگور اشاره کرد و گفت: مدرسه انگور جزو مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری است و چون استان قزوین یکی از تولیدکنندگان مهم انگور در کشور است نظر داریم امسال 25 دانش آموز در رشته انگور تحصیل کنند.

معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی گفت: در نظر است دوره کاردانی فناوری انگور نیز به طور مجدد در این استان راه اندازی شود.

وی به 25 هزار هکتار از اراضی زیرکشت انگور استان قزوین و سهم 11 درصدی آن در تولید انگور اشاره کرد و گفت: برای دوره کاردانی فناوری انگور 50 دانشجو در مرحله اول پذیرش خواهند شد که اولویت پذیرش با فرزندان باغداران است.

وی در ادامه به راه اندازی کانون هماهنگی دانش و صنعت در این شهرستان اشاره کرد و افزود: این کانون در بهینه سازی مصرف آب با گسترش مکانیزاسون صنایع تبدیلی انگور، توسعه صادرات غیرنفتی و تولید سالم موثر خواهد بود.تاریخ ارسال: 1391/6/27
تعداد بازدید: 462