گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

شش اثر تاریخی در سیستان و بلوچستان ثبت ملی شد

پرشیاسیتیز : زاهدان - مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: شش اثر تاریخی جدید در استان شامل پنج محوطه و یک بنا در ˈپنجمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت کشورˈ به عنوان آثار ملی به ثبت رسیدند.
ˈحسنعلی شهرکیˈ روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: این آثار تاریخی شامل محوطه های ˈبیشک آباد شش، هفت، هشت و 10ˈ متعلق به هزاره های سوم و چهارم قبل از میلاد، محوطه جعفرآباد متعلق به دوره هخامنشی و اشکانی و ˈمنزل صنعت نماˈ در شهر زاهدان است.

وی گفت: ˈمحوطه بیشک آباد ششˈ متعلق به هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد است و دانشمندان داده های مربوط به هزاره سوم از جمله سفال و ابزار سنگی را با بررسی آن بدست آوردند.

او ادامه داد: ˈمحوطه های بیشک آباد هفتˈ متعلق به هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد، ˈبیشک آباد هشتˈ متعلق به هزاره سوم ق.م و دوره اشکانی و ˈبیشک آباد 10ˈ مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد نیز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند.

وی گفت: محوطه های بیشک آباد هفت و هشت به لحاظ موقعیت مسیر و ارتباط زمانی و مکانی با سایر مناطق مشابه از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان

افزود: وجود یک کوره سفال پزی کوچک به قطر حدود 1/5 متر از مهمترین ویژگی محوطه بیشک آباد 10 محسوب می شود.

وی ادامه داد: محوطه های بیشک آباد با فاصله حدود یک کیلومتر از یکدیگر در روستای تاریخی بیشک آباد از توابع شهرستان ایرانشهر واقع شده اند.

او اظهار داشت: همچنین ˈمحوطه جعفرآباد چهارˈ که در فاصله یک کیلومتری شمال رودخانه بمپور قرار دارد و متعلق به دوره هخامنشی و اشکانی است در این اجلاس به ثبت رسیده است.

وی گفت: ˈمنزل صنعت نماˈ در شهر زاهدان نیز به عنوان ششمین اثر ثبت شده سیستان و بلوچستان در اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار کشور است.

شهرکی بیان کرد: تاکنون هزار و 625 اثر تاریخی و معنوی در استان به ثبت رسیده استتاریخ ارسال: 1391/6/26
تعداد بازدید: 462