گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

منظومهˈچهارباغ پارسیˈ بدون استفاده از کلمات غیر پارسی منتشر شد

پرشیاسییتز : شهرکرد- کتاب منظومه ˈچهارباغ پارسیˈ بدون استفاده از کلمات غیرپارسی و درˈبحر متقاربˈ بر وزن شاهنامه فردوسی در شهرکرد چاپ و منتشر شد.
مدیر انتشارات ˈنیوشهˈ گفت:این کتاب، اثر دکترˈغلامرضا گودرزی سرارودیˈ در 336 صفحه در قطعه وزیری چاپ و منتشر شده است.

ˈعباس قنبری عدیویˈ روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود:این منظومه به صورت کامل با واژه های پارسی به رشته تحریر درآمده و مولف در خلق آن از هیچ واژه غیر پارسی استفاده نکرده است.

به گفته وی، این کتاب شامل چهار فصل شامل ˈپند نامهˈ،ˈکورش نامه ˈ،ˈداریوش نامهˈ و نادرنامهˈ است.

قنبری یادآور شد:این کتاب با تاکید بر فرهنگ، آداب و سنن،اخلاق، دین مداری و باورهای مردم خداجوی ایران تالیف شده است.

مدیر انتشارات نیوشه اظهار امیدواری کرد،نشر این آثار که دربردارنده تاریخ ،ادبیات، هنر،آداب و سنن و باورهای دیرینه مردم فرهنگ دوست ایران زمین است، باعث ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان و دانشجویان شود.

به گزارش ایرنا،ˈغلامرضا گودرزی سرارودیˈ دارای فوق لیسانس مدیریت آموزش و دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از پژوهشگران فعال اصفهان به شمار می رود که تاکنون چهارعنوان کتاب با موضوعات مختلف منتشر کرده است.تاریخ ارسال: 1391/6/19
تعداد بازدید: 509