گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

تركيه به عنوان منشأ زبان انگليسي شناسايي شد

پرشیاسیتیز ، ایسنا :: پژوهش جديد محققان نيوزلندي نشان داده كه زبان انگليسي از تبار زباني است كه هشت هزار تا 9 هزار و 500 سال پيش در تركيه ظهور پيدا كرده است.به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دانشمندان دانشگاه آوكلند نيوزلند به پيگيري منشا زبانهاي گروه هند و اروپايي تا آناتولی پرداختند كه يك منطقه باستاني در آسياي غربي بوده و بيشتر تركيه امروزي را پوشش داده است.زبان انگليسي بخشي از خانواده زباني هند و اروپايي بوده كه شامل بيش از 400 گويش مانند آلماني، فرانسوي، اسپانيايي، لهستاني، فارسي، هندي و يونان باستان است.باورها بر اين است كه اين زبانها از يك دنياي مشترك تكامل يافته‌اند.كارشناسان بر اين تصور هستند كه زبانهاي هند و اروپايي همراه با كشاورزي از خاورميانه گسترش يافته‌اند.اين محققان با استفاده از شيوه‌اي كه از زيست‌شناسان تكاملي وام گرفته شده بود، به بررسي ريشه زبانهاي هند و اروپايي پرداختند.آنها به جاي مقايسه دي‌ان‌اي گونه‌هاي مختلف، واژگان هم‌ريشه را بررسي كردند. براي مثال كلمه «مادر» كه در زبان انگليس به آن Mother، در زبان آلماني به آن Mutter و در زبان اسپانيايي Madre گفته مي‌شود.اين واژگان به قدري مشابه هستند كه بايد پيوندي ميان تاريخ زباني آنها به جاي شباهت شانسي وجود داشته باشد.محققان با مدل‌سازي چگونگي تكامل صدها واژه در طول زمان توانستند محل تولد زبانها را در جايي كه تركيه امروزي قرار گرفته، تعيين كنند.اين پژوهش در مجله ساينس منتشر شده است.تاریخ ارسال: 1391/6/4
تعداد بازدید: 388