گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

1390/6/20

مهاجرت بی رویه از چالشهای کرمان/ لزوم جلوگیری از حاشیه نشینی

کرمان - خبرگزاری مهر پرشیاسیتیز: جواد کمالی با اشاره به حاشیه نشینی و بروز مشکلات مختلف از این پدیده گفت: باید با برنامه ریزی از مهاجرتهای کور و بی هدف به شهرها جلوگیری…