گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

1390/8/1

خوراک و وعده های غذایی در کویر

پرشیاسیتیز:  غذا از نظر اهمیت در رده ای پایین تر از آب و ترس قرار دارد . نوع خوراکی که در کویر همراه دارید باید به گونه ای باشد که در اثر گرمی هوا به سرعت فاسد نشود و خواص…

1390/8/1

رفع تشنگی بدون آب در کویر

پرشیاسیتیز:  آب مایه حیات است و اغلب جانداران توانایی چندانی در مقابله با بی آبی ندارند . این احساس در مناطق گرمسیری و کویری در انسان تشدید می شود . همانطور که می دانیم…

1390/8/1

روشهای یافتن آب در کویر

پرشیاسیتیز: آب کافی مهمترین همراه شما در کویر است حتی در شرایطی که تشنگی خیلی شدید نیست می تواند باعث کند شدن فعالیت مغزی شما گردد , بنا بر این اولین قدم در شرایط بحرانی…