گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

1390/4/11

رییس دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:تعرق زیاد میزان نیاز بدن به نمک را دو برابر می‌‌‌کند

افزایش حجم خون با مصرف مناسب نمک امکان‌پذیر است   var divFontsArray = new Array('doc_lead','docp_div20 *'); var currentFontSize = 9; function changefSize(Wdo) { if (Wdo == 'plus') currentFontSize++; else if (Wdo == 'reset') currentFontSize = 9; else if…