گروه اخبار

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در اخبار

بخش کاربران

1390/5/16

مردم بصورت مستمر از آب چشمه كوهستان هاي گرمي مغان استفاده نكنند

گرمي ، اردبيل ،پرشياسيتيز، مدير شركت آب و فاضلاب شهري گرمي مغان گفت: آب چشمه كوهستان هاي گرمي از سلامت كافي برخوردار نيستند و شهروندان بايد از مصرف مستمر آن پرهيز كنند.…

1390/5/16

كليات طرح جامع گردشگري آبگرم گيوي در شهرستان كوثر تصويب شد

كوثر ، اردبيل ،پرشياسيتيز،استاندار اردبيل از تصويب كليات طرح جامع گردشگري آبگرم گيوي در شهرستان كوثر خبر داد. به گزارش روز شنبه خبرنگار ايرنا ، سيدحسين صابري در جلسه…