گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

دریاچه گدازه، پدیده ای حیرت انگیز از آتشفشان

پرشیاسیتیز : تهران - آتشفشان یکی از پدیده های طبیعی و دائمی زمین شناسی است که در طول تاریخ زمین شناسی نسبتا بدون تغییر باقی مانده و در ایجاد، تحول و تکامل پوسته و گوشته زمین نقش اساسی داشته و دارد.
آتشفشانها پدیده های جهانی هستند و در سایر کرات منظومه شمسی به ویژه سیارات مشابه زمین یک پدیده عادی محسوب می شود و آتشفشان بی شک در کیهان نیز رخ می دهد.

گونه ای از آتشفشان ها ˈ هاوایی ˈ نام دارد که به علت وجود میزان کم گاز در گدازه این نوع آتشفشان، فوران جریانی در آن دیده می شود. ماگمایی که به سطح می رسد، معمولا به صورت فواره یا چشمه های گدازه ای خارج می شود ، این نوع آتشفشان در جزایر هاوایی به تعداد زیاد یافت می شود.

در جزیره ایسلند نیز از این نوع آتشفشان دیده می شود ، این نوع آتشفشان، دارای دهانه‌ای وسیع بوده و مخروط آن شیب کم دارد گدازه‌های آن غالبا باریک هستند و پس از سرد شدن سنگهایی تیره رنگ، مثل بازالت ایجاد می‌کنند.

این نوع گدازه‌ها به علت گرانروی بسیار کمی که دارند، مانند سیل روان می‌شوند. این آتشفشانها از آنجایی که فاقد انفجارند ، لذا بمب آتشفشانی ، لاپیلی و خاکستر آتشفشانی نیز در این آتشفشانها دیده نمی‌شود.

در حال حاضر فقط پنج دریاچه گدازه های پایدار در جهان وجود دارد که عبارتند از ˈ ارتا آل ، در اتیوپیˈ ، ˈ کوه برزخ یا عالم ظلمات ، در جنوبگان ˈ ، ˈ کیلاوآ ، در آتشفشان هاوایی ˈ ، ˈ نیراگونگو ، در جمهوری دموکراتیک کنگوˈ و ˈ آمبریم ، در وانواتوˈ که تصاویرشان آورده می شود.

 تاریخ ارسال: 1391/7/27
تعداد بازدید: 1517