گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

معرفي پارك سرچشمه خوانسار

يكي ازمراكزتفرجگاهي وگردشگري خوانسارپارك سرچشمه اين شهرمي باشد اين پارك باوسعتي حدود15 هكتاردرجنوب شهر خوانسار ودر دامنه كوه خوانسارقرارداردپارك زيبا كه درطول سال ودرفصول مختلف پذيرايي ميهمانان وگردشگران زيادي ازشهرهاي استان وديگرنقاط كشور مي باشدوبدليل وجودچشمه هاي آب متعددازجمله چشمه مرزنگوش- چشمه شترخون- چشمه پيركه درجنب آرامگاه شيخ اباعدنان قرارداردازطراوت وزيبائي خاص برخوردارشده همچنين وجود جنگل انبوه ازدرختان مختلف دردامنه كوه ومحلهاي استراحت وسكوهاي مخصوص مسافران وميهمانان برجاذبه طبيعي اين پارك زيباافزوده است.چشمه اصلي اين پارك ضمن افزايش برزيبائي پارك تأمين كننده آب كشاورزي خوانساربوده وانهار11 گانه خوانسارازآن بهره مندمي شوند.اين پارك از مکان و فضائی شاداب و حیات بخش برخوردار است و هر بیننده ای را مجذوب خود می کند. محلی طبیعی بوده که در ضلع جنوب شرقی شهر واقع است و به مرور تحولات شهری و تجملات مصنوعی رنگ تصنعی به خود گرفته و تشابه به پارکهای امروزی پیدا کرده است.تاریخ ارسال: 1390/4/18
تعداد بازدید: 827