گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

قلعه رستم

پرشیاسیتیز: قلعه رستم- خوسف : قلعه رستم در جنوب شرقى شهر خوسف و در غرب روستاى كوچكى به نام «گنج» بر فراز تپه‏اى رفيع، كه بر جلگه خوسف و دشت ماژان مشرف است، قرار دارد. چون اين قلعه در محلى واقع شده كه دسترسى به آن آسان نبوده، لذا آسيب كمترى متوجه برخى از فضاهاى آن شده است.تاریخ ارسال: 1390/11/28
تعداد بازدید: 330