گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

سد سنبل رود

پرشيا سيتيز،سد سنبل رود

این سد در ۵ کیلومتری جاده بابل کنار به شیرگاه قرار دارد.تاریخ ارسال: 1390/8/21
تعداد بازدید: 528