گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

معرفي قلعه رستم بافران نايين

اين قلعه در شرق نائين و در قريه بافران واقع شده است و چاهي دارد که نام آن با افسانه‌ها درآميخته است. اين قلعه در حال تخريب و ويراني است.تاریخ ارسال: 1390/4/11
تعداد بازدید: 416