گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

بخش خورش رستم شهرستان خلخال

پرشياسيتيز،بخش خورش رستم شهرستان خلخال ، به مرکزیت شهر هشجین در جنوب غربی این شهرستان واقع است و شامل دو دهستان خورش رستم شمالی و خورش رستم جنوبی است .تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 561