گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

امامزاده عبدالله پایین کولا - ساری

پرشيا سيتيز،امامزاده عبدالله(ع)- پايين کولا
اين بارگاه باشکوه در سيزده کيلومترى جنوب خاورى شهر سارى در بالاى تپه اى مشرف بر رود تجن و با چشم انداز بسيار عالى و در انتهاى روستاى پايين کولا قرار دارد.

ساختمان امامزاده تازه ساخت و کرسى بلند و به صورت گنبد خانه و دو نمازخانه مجزا در جنوب و غرب آن ميباشد . دو چنار تنومند به ارتفاع تقريبى چهل متر مقابل ايوان بقعه استوار ايستاده که بالغ بر يکصد سال عمرآن است.

پس از عبور از پلکان به ايوان بقعه خواهيم رسيد که دو کفشکن در کنار مدخل اصلى بقعه تعبيه شده است . بعد از عبور از اين فضا ، به اتاقى به ططول ده و عرض شش متر  ميرسين که به عنوان شبستان از آن استفاده ميشود.

اتاق بعدى مرقد امامزاده است که به ابعاد شش در هفت متر است که در وسط آن ضريح چوبى بر سکويى بيست سانتى مترى قرار گرفته و داخل آن  نيز صندوقى چوبى قديمى قرار دارد.

در جانب جنوب مرقد، مسجدى قديمى به طول شش و عرض چهار متر است که ظاهراً متعلق به قبل از قاجاريه و نشانگر قدمت بقعه امامزاده و گوياى تخريب مزار  و بازسازى ساختمان فعلى است. در غرب بقعه نيزمسجدى به طول هفت و عرض شش متر به جاى مسجد مخروبه ى قبلى ساخته اند که توسط چندين پلکان به صحن امامزاده راه ميابد.

زمين زيارتگاه حدود يک هکتار است و ده هکتار نيز زمين شالى موقوفه دارد که توسط درويش کمال الدين در سال 806 ه.ق وقف امامزاده شده است. در ضلع جنوبى بقعه تکيه اى قجارى که مربوط به 136 سال قبل است با سقف سفالى و نقشه مستطيل شکل به ابعاد دوازده در پنج متر قرار دارد که متشکل از فضاى نيمه باز اصلى و اتاقکى جهت انبارى است که هنوز مورد استفاده قرار ميگيرد.

به اعتقاد اهالى، شخصيت مدفون در بقعه، فرزند بلافصل امام موسى کاظم(ع) است که جهت زيارت امام رضا(ع) گرفتار مخالفان شده و در اين مکان به شهادت رسيده است. پر واضح است که چنين داستانى درباره اکثر مزارات امامزادگان ايران ساخته شده و غالب آنها تهى از واقعيت است. در استان مازندران هيچ بلافصل امامى مدفون نبوده و کلا هيچ کاروانى از سادات جهت زيارت امام رضا(ع) از مسير طبرستان در قرون ابتدايى اسلام، عازم خراسان نبوده و در هيچ يک از گزارشهاى مورخان و علماى انساب به ثبت نرسيده است. طبرستان و شهر سارى مرکز سادات حسنى و حسينى است و تيره ايئ کوچکى از نوادگان  امام موسى کاظم (ع) در طبرستان سکنى داشته اند  که تعداد آنها به عدد انگشتان دست تجاوز نميکند.تاریخ ارسال: 1390/5/28
تعداد بازدید: 613