گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/6/28

دبستان پروین اعتصامی شهرستان چالوس

پرشيا سيتيز،دبستان پروین اعتصامی این بنا که در ضلع شمالی خیابان امام واقع شده‌است. در سال ۱۳۱۲ خورشیدی همزمان با احداث کارخانه حریربافی به عنوان رستوران کارخانه بنا…