گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/7/12

مرکز بهداشتی درمانی فصلی جواهرده

پرشيا سيتيز،مرکز بهداشتی درمانی فصلی جواهرده در زمینی به مساحت تقریبا دوهزار متر مربع ، قبل از انقلاب اسلامی احداث شده است . 180 متر مربع زیر بنا ساختمان بهداشتی درمانی…

1390/6/1

بهداشت و درمان و فضاهاي آموزشي درو

پرشياسيتيز،بهداشت و درمان و فضاهاي آموزشيروستاي درو بدين شرح ميباشد: بهداشت و درمان:در اين روستا خانه بهداشت وجود دارد آن هم به رفع نیازهای درمانی فوق اولیه ساکنین می…