گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/9/27

نمایشگاهی دیدنی از كیك عروسی در كویت

نمایشگاهی دیدنی از كیك عروسی در كویت  

1390/8/9

صنایع دستی کرمان

 پرشیاسیتیز:کرمان از مراکز مهم قاليبافي ايران به شمار مي آيد. اين شهر در آغاز قرن بيستم ميلادي يکي از معروفترين مراکز قاليبافي جهان به شمار مي آمده است، چنان که در آستانه…

1390/6/6

گمرک لطف آباد در شهرستان درگز

پرشیا سیتیز: گمرک لطف آباد در شمال شرقی استان خراسان ، در فاصله 25 کیلومتری از شهرستان درگز و 295 کیلومتری از شهر مشهد واقع گردیده است . بخش مرزی لطف آباد با شهر آرتیق از توابع…