گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/9/18

بهترین تبلیغات بیلبوردها 1

  پرشیا سیتیز:بهترین تبلیغات بیلبوردها

1390/6/26

معادن سنگ در همدان

پرشياسيتيز،برخورداري استان از معادن سنگ هاي مختلف از جمله گرانيت ، كوارتز، فلدسپا ، ميكا و ...... در استان و همچنين وجود كارگاههاي ساخت انواع تنديسهاي سنگي ، حكاكي بر روي…

1390/4/10

آتشدان سنگي در اصفهان

  آتشدان سنگي   اين آتشدان سنگي به دوره هخامنشيان و ساسانيان مربوط است و در سميرم به دست آمده است. دو سر ستون سنگي آن به دوره ساساني تعلق دارد و نقش خسرو پرويز بر روي…