گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/10/17

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

پرشيا سيتيز،کتابخانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان کتابخانه این دانشکده همزمان با تاسیس دانشکده در 22 بهمن سال 1369  فعالیت زنده و  پویای خود را با ارائه خدمات مفید به…

1390/10/4

کتابخانه کامبوزيا

پرشيا سيتيز،کتابخانه کامبوزيا : اين کتابخانه زير نظر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي استان وخانواده مرحوم کامبوزيا به عنوان کتابخانه مرجع ، خدمات علمي وفرهنگي را به مردم…

1390/8/19

كتابخانه عمومي پول كجور

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي پول كجور مساحت :500مترمربع زيربنا: 190مترمربع تعداد طبقات : 1 ظرفيت اسمي :5000 تعداد كتب موجود :8475 تجهيزات : رايانه،چاپگر،كپسول آتش نشاني،شوفاژ…

1390/8/19

كتابخانه عمومي نوشهر

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي نوشهر مساحت : 679مترمربع زيربنا :700مترمربع تعداد طبقات : 2 ظرفيت اسمي :38000 تعداد كتب موجود : 15948 تجهيزات : رايانه،چاپگر،فتوكپي،اسكنر،كپسول آتش…

1390/8/19

كتابخانه عمومي ناطق نوري بلده

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي ناطق نوري بلده مساحت : 400مترمربع زيربنا : 200مترمربع تعداد طبقات : 1 ظرفيت اسمي : 6000 تعداد كتب موجود : 4026 تجهيزات : رايانه،چاپگر،كپسول آتش نشاني،بخاري…

1390/8/19

كتابخانه عمومي چمستان

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي چمستان مساحت :1000مترمربع زيربنا :238مترمربع تعداد طبقات:1 ظرفيت اسمي : 8000 تعداد كتب موجود :8715 تجهيزات : رايانه،چاپگر،دستگاه چندكاره،كپسول آتش…

1390/8/19

كتابخانه عمومي رويان

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي رويان مساحت :14000مترمربع زيربنا :500مترمربع تعداد طبقات :2 ظرفيت اسمي : 16000 تعداد كتب موجود :12281 تجهيزات : رايانه،چاپگر،كپسول آتش نشاني،بخاري برقي،كولرگازي…

1390/8/19

كتابخانه عمومي نور

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي نور مساحت :4000مترمربع زيربنا :1711مترمربع تعداد طبقات :1 ظرفيت اسمي : 22000 تعداد كتب موجود :14284 تجهيزات : رايانه،چاپگر، فتوكپي،كپسول آتش نشاني،شوفاژ،پنكه…

1390/8/19

کتابخانه عمومي باقرالعلوم نكا

پرشيا سيتيز،کتابخانه عمومي باقرالعلوم نكا مساحت : 720مترمربع زيربنا:750مترمربع تعداد طبقات :2 ظرفيت اسمي : 28400 تعداد كتب موجود : 12470 تجهيزات : رايانه،چاپگر،فتوكپي،اسكنر،كپسول…

1390/8/19

كتابخانه عمومي محمودآباد

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي محمودآباد مساحت : 900مترمربع زيربنا: 756مترمربع تعداد طبقات :2 ظرفيت اسمي :15600 تعداد كتب موجود : 14274 تجهيزات : رايانه،چاپگر،فتوكپي،اسكنر،كپسول…

1390/8/19

كتابخانه عمومي گلوگاه

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي گلوگاه مساحت : 360 مترمربع زيربنا : 240مترمربع تعداد طبقات : 1 ظرفيت اسمي : 6000 تعداد كتب موجود : 10199 تجهيزات : رايانه ،چاپگر، اسكنر،دستگاه چندكاره،كپسول…

1390/8/17

كتابخانه عمومي قاديكلاي بزرگ

  پرشيا سيتيز،  كتابخانه عمومي قاديكلاي بزرگ مساحت : 200مترمربع زيربنا:67مترمربع تعداد طبقات :1 ظرفيت اسمي :4000 تعداد كتب موجود:8789 تجهيزات : رايانه، چاپگر،اسكنر،كپسول…

1390/8/17

كتابخانه عمومي سيدمحله قائمشهر

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي سيدمحله قائمشهر مساحت :426مترمربع زيربنا :426مترمربع تعداد طبقات : 1 ظرفيت اسمي : 20600 تعداد كتب موجود: 8980 تجهيزات : رايانه،چاپگر،اسكنر،كپسول آتش…

1390/8/17

كتابخانه عمومي كياكلا

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي كياكلا مساحت : 1000مترمربع زيربنا:276مترمربع تعداد طبقات :1 ظرفيت اسمي :6000 تعداد كتب موجود :9821 تجهيزات : رايانه،چاپگر،اسكنر،دستگاه چندكاره،كپسول…

1390/8/17

كتابخانه عمومي جمشيد احمدي قائمشهر

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي جمشيد احمدي قائمشهر مساحت :650مترمربع زيربنا:1050مترمربع تعاد طبقات :2 ظرفيت اسمي :36000 تعداد كتب موجود:19653 تجهيزات :رايانه،چاپگر،فتوكپي،اسكنر،كپسول…

1390/8/17

كتابخانه عمومي فريدونكنار2

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي فريدونكنار2 مساحت : 700 مترمربع زيربنا : 450مترمربع تعداد طبقات :1 ظرفيت اسمي : 18000 تعداد كتب موجود :2705 تجهيزات : رايانه،چاپگر،كپسول آتش نشاني ،…

1390/8/17

كتابخانه عمومي فريدونكنار1

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي فريدونكنار1 مساحت :200مترمربع زيربنا :170مترمربع تعداد طبقات :1 ظرفيت اسمي :13000 تعداد كتب موجود : 9016 تجهيزات : رايانه ، چاپگر، فتوكپي ، دستگاه چندكاره…

1390/8/17

كتابخانه عمومي آلاشت

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي آلاشت مساحت :1300مترمربع زيربنا:300مترمربع تعداد طبقات :1 ظرفيت اسمي :8000 تعداد كتب موجود:11535 تجهيزات :رايانه،چاپگر،دستگاه چندكاره،كپسول آتش نشاني…

1390/8/17

كتابخانه عمومي پل سفيد

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي پل سفيد مساحت : 629مترمربع زيربنا:380مترمربع تعداد طبقات :1 ظرفيت اسمي :9000 تعداد كتب موجود:12039 تجهيزات :رايانه،چاپگر،اسكنر،كپسول آتش نشاني،شوفاژ،پنكه…

1390/8/17

كتابخانه عمومي شيرگاه

پرشيا سيتيز،كتابخانه عمومي شيرگاه مساحت : 455مترمربع زيربنا :490مترمربع تعداد طبقات :1 ظرفيت اسمي : 6400 تعداد كتب موجود : 8848 تجهيزات :رايانه،چاپگر،كپسول آتش نشاني،بخاري گازي،بخاري…