گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/6/20

زورخانه سنگتراشها

پرشیاسیتیز:    زورخانه سنگتراش ها در شهر کرمانشاه، یکی از قدیمی ترین زورخانه های کشور محسوب می شود که در سال 1389 به ثبت آثار ملی رسید.  اه شارت گنس   زورخانه سنگتراشها…

1390/3/26

ورزش زورخانه اي در همدان فراموش مي شود

جام جم آنلاين: متاسفانه این روزها از ورزش زورخانه ای تنها در افتتاحیه تورنمنت ها به عنوان یک نماد و سمبل یاد می شود که این اندازه برای ورزشی که قدمت تاریخی دارد، بسیار…