گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/11/7

سازمان میادین میوه و تره بار (شهرداري زاهدان)

     پرشيا سيتيز،  سازمان میادین میوه و تره بار   (شهرداري زاهدان)      موضوع و اهداف سازمان : هدف از تشکيل سازمان ايجاد تسهيلات لازم در امر تهيه…

1390/11/7

سازمان عمران و شهرسازی(شهرداري زاهدان)

     پرشيا سيتيز،   سازمان عمران و شهرسازی(شهرداري زاهدان)        موضوع و هدف سازمان : 1-  احداث و تاسيس کارخانجات و کارگاههاي توليدي از قبيل کارخانجات…

1390/11/7

سازمان خدمات موتوري(شهرداري زاهدان)

پرشيا سيتيز،سازمان خدمات موتوري(شهرداري زاهدان) اهداف سازمان : 1-  طراحي، برنامه ريزي و سياست گذاري در امور مربوط به خدمات موتوري . 2-  ايجاد و توسعه و بهره برداري از…

1390/11/7

سازمان بهسازي و نوسازي (شهرداري زاهدان)

   پرشيا سيتيز، سازمان بهسازي و نوسازي (شهرداري زاهدان)       موضوع و هدف سازمان بهسازی و نوسازی                                               …

1390/11/7

سازمان تاکسیرانی(شهرداري زاهدان)

پرشيا سيتيز،سازمان تاکسیرانی(شهرداري زاهدان) موضوع و اهداف سازمان :   1- تصدي و اجراي کليه طرحهاي مطالعاتي و اجرائي و عمراني مربوط به تاکسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط…

1390/11/7

سازمان پایانه های مسافربری(شهرداري زاهدان)

پرشيا سيتيز، سازمان پایانه های مسافربری(شهرداري زاهدان) اهداف سازمان : اهداف اصلي سازمان عبارت است از حفظ و نگهداري و اداره امور پايانه ها (ترمينالها و تجهيز و توسعه آنها…

1390/11/7

سازمان پارکها و فضای سبز(شهرداري زاهدان)

پرشيا سيتيز،سازمان پارکها و فضای سبز(شهرداري زاهدان) موضوع و اهداف سازمان : ايجاد و نگهداري و اداره کليه امور پارکها، فضاي سبز، ميادين، وسائل تفريحي و انجام هر گونه تحقيقات…

1390/11/7

سازمان بهشت محمد(ص)(شهرداري زاهدان)

پرشيا سيتيز،سازمان بهشت محمد(ص)(شهرداري زاهدان)  اهداف سازمان : 1-  برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور مربوط به آرامستانهاي شهر . 2-  ايجاد و توسعه و يا نظارت بر طرز…

1390/11/7

سازمان بازیافت و تبدیل مواد (شهرداري زاهدان)

پرشيا سيتيز،سازمان بازیافت و تبدیل مواد  (شهرداري زاهدان)      موضوع و اهداف سازمان : مديريت سيستمهاي جمع آوري ،حمل ،تخليه ،دفع ،دفن ،تبديل و بازيافت بهداشتي…

1390/11/7

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی(شهرداري زاهدان)

پرشيا سيتيز،سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی(شهرداري زاهدان) موضوع سازمان : 1-  تهيه آمار واطلاعات مربوط و ارتباط با مراکز اطلاعاتي . 2-  ارتباط و همکاري و هماهنگي و مشورت…

1390/11/7

سازمان آمار و فناوري اطلاعات(شهرداري زاهدان)

پرشيا سيتيز،سازمان آمار و فناوري اطلاعات(شهرداري زاهدان) هدف سازمان : ايجاد بانک اطلاعاتي بمنظور استفاده در طراحي و برنامه ريزي هاي شهرداري و ارتقاء کمي و کيفي بازدهي…

1390/11/7

شهرداري زاهدان

پرشيا سيتيز،تاريخچه شهرداري زاهدان شهرداري همان بلديه سابق مي باشد و سابقه آن از سال1317 شروع و درسال 1325باعنوان شهرداري با وظايفي همچون روفتگري معابر،آب پاشي ،آب رساني…