گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/9/18

بررسی شعارهای تبلیغاتی بانكهای ایرانی

پرشیا سیتیز:یكی از عناصر مهم در معرفی و برندسازی شركتها و سازمانها، شعارهای تبلیغاتی آنهاست. شعار تبلیغاتی بیانگر جهت گیری استراتژیك و ارزشهای بنیادین مورد ادعای سازمانها…

1390/5/13

باجگیران در قوچان

پرشیا سیتیز: شهرستان :قوچان نام جاذبه :باجگیران سیمبل :گمركها طول جغرافیایی :625021.5965 عرض جغرافیایی :4164227.5063 ارتفاع از سطح دریا :1620 بخش :دولت خانه نوع جاذبه :تجاری فاصله تا…