گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/10/22

پایگاه دهم شکاری کنارک

پرشيا سيتيز،پایگاه دهم شکاری چابهار یکی از پایگاه‌های شکاری نیروی هوایی ایران است. این پایگاه در نزدیکی کنارک واقع است. در این پایگاه چندین هزار نفر از پرسنل پایگاه…

1390/7/4

پایگاه ششم شکاری بوشهر

پرشيا سيتيز،پایگاه ششم شکاری بوشهر که با نام شهید یاسینی نیز شناخته می‌شود یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش ایران است که در بوشهر قرار دارد.این پایگاه در دوران…