گروه مراکز

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در مراکز

بخش کاربران

1390/11/6

استانداري استان سيستان وبلوچستان

پرشيا سيتيز،استانداري استان سيستان وبلوچستان     تلفنخانه 3221091-6   پیش شماره برای شهرستانها 0541   آدرس :  زاهدان –  استانداري سيستان و بلوچستان    تلفنخانه…

1390/9/11

فرمانداري شهرستان زابل

پرشيا سيتيز،شماره تلفن هاي ارتباط با فرمانداري زابل دفتر فرماندار: تلفن: 2224017 - 2224018 فاكس:‌2225050 معاونت اداري مالي: تلفكس: 2226068 معاونت برنامه ريزي و عمراني: تلفن: 2228098 روابط…