گروه آخرین مقالات

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در نوشته ها

بخش کاربران

عربی خوزستانی گویشی از زبان عربی">زبان عربی و بسیار نزدیک به لهجه عربی بین‌النهرینی است که در جنوب ‌غرب ایران بویژه خوزستان">استان خوزستان و نواحی جنوبی استان ایلام">استان ایلام توسط مردم عرب بدان تکلم می‌شود.

 

پراکندگی جغرافیایی و لهجه‌ها

زبان عربی به‌استثنای نواحی کوهستانی شرقی استان خوزستان در سایر نقاط به‌خوبی پراکنده‌است. مناطق بسیاری از اراضی روستایی و شهری استان خوزستان مانند سنگرد">سوسنگرد و هویزه">هویزه و شادگان">شادگان بطور کلی عرب‌زبان می‌باشند. همچنین در سایر شهرهای استان خوزستان مانند اهواز">اهواز, آبادان">آبادان, خرمشهر">خرمشهر, شوش دانیال">شوش دانیال و امیدیه و چند شهر اصلی دیگر زبان عربی در کنار فارسی زبان‌های رایج شهر را تشکیل می‌دهند. از این‌رو به جز چند شهر خوزستان مانند ایذه">ایذه و باغ‌ملک و بهبهان">بهبهان و مسجدسلیمان">مسجدسلیمان در سایر مناطق این گویش از عربی کاملا رایج است. همچنین جنوب استان ایلام در مناطق دهلران">دهلران, موسیان و عباس (صفحه وجود ندارد)">دشت عباس زبان عربی رواج دارد. گویش عربی مردم خوزستان تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارد و لهجه عربی خرمشهر">خرمشهر را فصیح‌ترین و اصلی‌ترین لهجه این گویش می‌دانند.

ویژگی‌های زبانی

زبان عربی خوزستان بدلیل شفاهی بودن و نیز افزایش سواد و تحصیلات میان مردم عرب و نیز گسترش استفاده از رسانه و مدارس فارسی زبان تفاوت‌های زیادی با گویش عربی رایج در منطقه عراق یافته‌است .مهمترین این تاثیرات در ساختار جمله است که ترتیب فاعل(s)فعل(v) و مفعول(o) در زبان عربی خوزستانی متفاوت با سایر لهجه‌ها و گویش‌های این زبان است. و دو سبک (SVO) و (VSO) در تمام لهجه‌های عربی رایج است اما عربی خوزستانی بر خلاف این‌ها یک الگوی (SOV) هم دارد که به‌جز زبان عربی در ازبکستان (صفحه وجود ندارد)">عربی ازبکستانی در سایر لهجه‌های عربی دیده نمی‌شود و این تحت تاثیر زبان فارسی">زبان فارسی در ایران و فارسی تاجیکی">تاجیکی در ازبکستان رقم خورده‌است.

آواشناسی

از نظر آواشناسی لهجه عربی خوزستان سریع بوده و تمایل به حذف همخوان‌ها در آن وجود دارد.در این لهجه برای مثال واژه أنتَ ('ant-a) در گفتار بصورت إتِّ(e-tt-e) یا در دیگر نمونه قلت لی به معنی ( به من گفتی) در میان مردم خوزستان بصورت گیت‌لی (GI-T-LI) تلفظ می‌شود.در لهجه عربی این منطقه صامت "ق" بصورت "گ" و صامت "ک" گاهی بصورت "چ" تلفظ می‌شود.همچنین حرف"ج" نیز بیشتر اوقات بصورت"ی" ادا می‌شود.این تفاوت‌ها و یا نظایر آن در تمام لهجه‌های عربی مانند ری">مصری و لبنانی نیز موجود است.

نمونه زبانی

نمونه‌ای از تفاوت‌های آوایی عربی خوزستانی و عربی فصیح:

گویش عربی خوزستان عربی فصیح فارسی
عَیِم عجم غیر عرب
دیایه دجاجه مرغ
إگعَد إقعد بنشین
اُبوچ أباکِ پدر تو(مونث)
ییگولون یَقولون می‌گویند
چِبیر کبیر بزرگ
ماعِدّی ما عندی ندارم, نزد من نیست
چنیت کنتُ بودمتاریخ ارسال: 1390/11/2
تعداد بازدید: 878