گروه آخرین مقالات

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در نوشته ها

بخش کاربران

پرشيا سيتيز،در سالهای که بارندگی به طور منظم نمی بارد وباعث خشکسالی می گردد ومردم منطقه نگران از نباریدن باران می شوند عده ای از افراد سال خورده به همراه میانسالان و جوانان و نوجوانان همگی اقدام به گلین گلینک می کنند که از اول شب که هنوز مردم بیدار هستنند به درب منزل انها رفته وهرکسی به اندازه کرم و وسع خود برنج یا گندم یا پول نقد می دهد پس از جمع اوری کالاهای فوق انها را به صورت گندم حلیم تبدیل کرده و ان را در یک روز بخصوص پخت می نمایند .

در ان روز کلیه اهالی محل تجمع کرده و مشغول پختن حلیم می شوند وقتی که حلیم پخته شد ان را در چند سینی (مجمع) می ریزند و در یکی از ظرفهای حلیم یک انگشتر عقیق یا نقره می گذارند و انگشتر در ظرف هر کسی که قرار گرفت تمام مردم حاضر به او حمله کرده وشروع به کتک کاری ان فرد می نمایند .

در این مراسم افراد طوری برنامه ریزی می کنند که انگشتر در سینی افراد جوان قرار بگیرید تا به افراد مسن وسال خورده اسیبی نرسد زیرا جوانان تحمل درد کتک خوردن و فرار کردن را دارا می باشند .

واما کسی که انگشتر در سینی او قرار گرفته توسط افراد حاضر کتک کاری می شود .

شخص مورد حمله باید خود را به در خانه یکی از افراد خییر و یا سادات برساند و دخیل ان شخص یا سید می شود .

کسی که به انها پناه اورده (امان اورده) به مردم واهالی می گوید که شما دست از سر این بنده خدا بردارید من از طرف این فرد و شما از خداوند رحمان طلب مغفرت و رحمت وبارش باران می کنم .

ضمنا نباید این مهلت بیشتر از یک هفته بشود و تا الان کلیه مراسم انجام شده منجر به بارندگی در  منطقه شده است.تاریخ ارسال: 1390/7/25
تعداد بازدید: 623