گروه آخرین مقالات

بنرهای راست

جستجوی تخصصی در نوشته ها

بخش کاربران

نوروز قديم در بوشهر

نوروز قديم در بوشهر

پرشيا سيتيز،نوروز كه مي آيد، شادي مي آورد و شيريني. بهار مي آورد و تازگي. اگر دل آدمي خوش و استوار باشد هميشه نوروز است زيرا دل خوش مي طلبد فصل بهار. نوروز اما بيش از هر چيز جشن آزادگي است. آزادگي از كجروي هاي معمول و آزادي از ظلمت تن و ظلمت خاك و رهايش روح از همه پليدي هاي مرسوم. نوروز ايراني خاصيت ديگري هم دارد و آن همه جا گيري و فراسرزميني آن است. جشن فروردين بدون اجابت پيك و قاصد و بدون اجازت زور و قدرت، در تمام خانه هاي ايران از شهر گرفته تا روستا و از خانه دوست گرفته تا دشمن سر مي كشد و به هر جا كه بوي نفس آدميزاد مي آيد، مي تراود و مي شكفد و شادي و دوستي و مهر و عطوفت را به ارمغان مي برد.

در بوشهر علاوه بر آداب و مراسم مرسوم نوروز، علاوه بر هفت سين، هفت ميم هم بر سر سفره قرار مي گرفته : ماهي، ميگو، مرغ، مربا، مسقطي، ميوه و ماست، سفره هفت ميم را تشكيل مي دادند كه البته عموميت نداشت.

در بوشهر شيريني عيد معمولا سلوگه (نقل درشت) و قرص (آب نبات رنگي) بود اما شيريني هاي خانگي مثل "بي بي گل"‌ و "قراپيچ" نيز در خانه ها تهيه مي شد. بي بي گل نان گرد كوچكي بود كه روي آن زعفران مي ريختند و روي تابه مي پختند و قراپيچ به شكل نان كاك كرمانشاه و نان يوخه شيراز بود كه امروزه تقريبا تهيه اين دو نوع نان منسوخ شده استتاریخ ارسال: 1390/7/10
تعداد بازدید: 830